पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी

Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)

महाराष्ट्र राज्याने सन १९५४-५५ पासून सुरु केलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेत राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना भविष्यातील शैक्षणिक वाटचालीस प्रोत्साहित करण्यात आलेली आहे. एक महत्वाचं अंश म्हणजे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा – इयत्ता पाचवी/ पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी. ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून होईल, आणि ही सर्व सुविधा मोफत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सापडण्याची सुविधा आहे आणि ही त्यारी साठी त्यामुळे कोणतीही खर्च नाही. या योजनेत सहभागी व्हायचं तर फॉर्म भरणे सोपे आणि विद्यार्थ्यांना एक अचूक साधन मिळते.

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी)

Screenshot 2024 01 11 122344

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी)

Screenshot 2024 01 11 123458
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट – २०२१ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट – २०२१ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०२० प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०२० प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१९ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१९ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१८ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१८ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET A
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A
Screenshot 2024 01 11 125706

Leave a Reply