पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी

Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)महाराष्ट्र राज्याने सन १९५४-५५ पासून सुरु केलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेत राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना भविष्यातील शैक्षणिक वाटचालीस प्रोत्साहित करण्यात…

Continue Readingपूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी